Tjänstgöringstid

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av . På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till

. Vi erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("användarvillkor", "villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

Vår butik ligger hos Shopify Inc. De förser oss med den e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.
AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i den stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i den stat eller provins där du bor och du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina minderåriga anhöriga använda den här webbplatsen.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte använda tjänsten i strid med några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
Överträdelse av något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon att använda tjänsten.
Du förstår att ditt innehåll (inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid när de överförs via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
De rubriker som används i detta Avtal är endast avsedda för bekvämlighet och ska inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa Villkor.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET
Vi tar inget ansvar om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tilltro till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inaktuell och tillhandahålls endast för din information. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER
Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.
Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast online via Webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kanske endast finns tillgängliga i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas ut i enlighet med vår Returpolicy.
Vi har gjort vårt yttersta för att visa färgerna så exakt som möjligt med hjälp av bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att färgåtergivningen på din datorskärm är korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - KORREKTHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs via eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vårt eget gottfinnande, verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår Returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontrollerar eller påverkar.
Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till dessa verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något stöd. Vi ska inte ha något som helst ansvar som uppstår ur eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande. Du bör se till att du är bekant med och accepterar villkoren för de verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.
Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa Användarvillkor.


AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART
Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan ta dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något material eller webbplatser från tredje part eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi ansvarar inte för några skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs den tredje partens policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du inleder någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje partens leverantör.

AVSNITT 9 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN
Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal som vi tillhandahåller dig ska styras av och tolkas i enlighet med Hongkongs lagar.