Villkor för köp

KÖPVILLKOR

Dessa köpvillkor ("Köpvillkor") gäller för produkter och tjänster som du köper via https://healbiode.life/ ("Företagets webbplats" eller "Webbplatsen"). Din användning av Företagets webbplats och dessa Villkor regleras även av Användarvillkoren och Integritetspolicyn, vilka införlivas häri genom hänvisning.


Läs noga igenom dessa Köpvillkor, samt Användarvillkoren, Integritetspolicyn och andra policyer eller avtal som det hänvisas till i dessa Köpvillkor, innan du köper eller använder produkter eller tjänster via Företagets webbplats. Genom att köpa eller använda en produkt eller tjänst via företagets webbplats godkänner du dessa köpvillkor, inklusive, utan begränsning, skiljeavtalet och avståendet från grupptalan som beskrivs i avsnittet Tvistlösning nedan.


ALLMÄNT

Dessa Köpvillkor har undertecknats och levererats av dig och utgör ett giltigt och bindande avtal mellan dig och Företaget, som kan göras gällande mot dig i enlighet med dess villkor. Du intygar att du (1) är minst 18 år, (2) har rättslig behörighet att ingå ett bindande avtal och (3) inte är en person som är förbjuden att ta emot tjänsterna enligt någon tillämplig lag, regel eller förordning.



Du ska strikt följa dessa Köpvillkor och alla tillämpliga lagar, regler och förordningar (gemensamt kallade "Lagar") med avseende på köp och användning av produkter och tjänster som erbjuds via företagets webbplats. Du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar i samband med ditt köp, inklusive alla tillämpliga lagar i det land där produkterna levereras. Alla samtal, e-postmeddelanden och annan kommunikation mellan dig och företaget kan komma att spelas in..




INTEGRITETSPOLICY

En kopia av Integritetspolicyn som gäller för insamling, användning, offentliggörande och annan behandling av personlig information av Företaget finns på http://www.healbiode.life. Du samtycker till att all personlig information vi kan få om dig (antingen via Företagets web)